Žáci 8. ročníků se v září zúčastnili Exkurze na Haldu Emu.