Ve čvrtek 10. 10. 2013 se uskuteční v rámci projektu "Škola nejen ve škole" exkurze žáků 9. ročníku. Žáci navštíví přečerpávající elektrárnu Dlouhé Stráně a papírny ve Velkých Losinách. Žáci si hradí pouze vstup do papíren v ceně 70 Kč, vše ostatní je hrazeno z projektu.