Klub malých debrujárů:
vedoucí: Mgr. Leon Hahn
počet dětí: do 20 (6. - 9. ročníky)

Scházíme se každý týden 2 vyučovací hodiny. Zapojujeme se do celostátních soutěží pořádaných Asociací malých debrujárů akreditovaných MŠMT. V kroužku děláme pokusy a výrobky především z odpadních materiálů (PET lahve, sklenice, brčka,....) a nebo z levných surovin. Orientujeme se na fyziku, chemii a ekologickou výchovu.