Žáci školního parlamentu se převlékli za mikuláše, čerty a anděly a navštívili své mladší spolužáky na ČERVENÉ ŠKOLE a v ZÁBŘEHU.