Při jakýchkoli problémech s elektronickou žákovskou knížkou se můžete obrátit na Mgr. Martinu Jakubčíkovou (mobil sborovna 731 154 428).