VÝCHOVNÉ, KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Mgr. Dagmar CHARCHUTOVÁ 

zsdolbenvychporadce@seznam.cz


PREVENCE RIZIKOVÝCH FOREM CHOVÁNÍ

Mgr. Libuše WIDLOVÁ

zakladni9@seznam.cz