Příprava na přijímací zkoušky z jazyka českého

Ve středu 7:00 – 7:45

Vyučující: Mgr. Nikol Zapletalová

V kroužku opakujeme a prohlubujeme učivo mluvnice, literatury, komunikace a slohu. Opakování probíhá formou testů, které jsou založené buď na rozborech textů, nebo na samostatných otázkách. Většina z nich se podobá testům Scio, které se na přijímacích zkouškách často vyskytují, mají žáky tedy na tento typ zkoušky připravit.