Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - 9. ročníky

Vyučující: Mgr. Libuše Widlová

V úterý 7:00 - 7:45

Žáci 9. ročníků, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky z matematiky nebo ti, kteří si chtějí zopakovat učivo matematiky základní školy mohou navštěvovat matematický kroužek. Setkání trvá 45 minut. Kromě základního učiva se žáci seznámí i s náročnějšími úkoly rozvíjejícími logické myšlení.