Sdělujeme rodičům žáků 1. až 5. ročníku, kteří chodí na "Červenou školu"- Opavská 173, že pro případný výdej věcí, které si žáci zapomněli ve škole (tělocviky, papuče,...), byly stanoveny dny pondělí a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Žádáme rodiče, aby využili pouze tyto termíny, v jiných termínech probíhají ve škole jiné práce.