Ráno jsme se vydali do rybárny v Göteborgu, kde jsme si zakoupili místní specialitu - bagetu s krevetovým salátem a uzeným lososem. Tu jsme snědli na Smetanově vyhlídce nad přístavem. Následovala prohlídka muzea Volva. Odpoledne jsme strávili v Universeu, kde žáci měli bojový úkol, který při zpáteční cestě přednesli. Na závěr výletu se žáci mohli vyřádit v zábavním parku Liseberg. Před večerkou jsme fandili našim hokejistům a hráli společenské hry.