Školní vzdělávací program (ŠVP) Základní školy v Dolním Benešově je k nahlédnutí u ředitele školy.