Hlavní škola -  10. 9. 2019 v 16:00

Červená škola a Zábřeh - 11. 9. 2019 v 16:00

Nutná účast alespoň jednoho zákonného zástupce.

Dostanete informace k elektronickým žákovským knížkám.