Dne 26. 2. můžete na Déčku shlédnout naše žáky v této soutěži v 15:55.