Na portále TestyTesty je řada zajímavých psychologických testů vhodných k vyplnění o prázdninách. Výsledky se dozvíte okamžitě. I v létě vás může zajímat odpověď na otázky Jak své silné stránky využiji na 100% nebo Studuji očima nebo ušima? Při zamýšlení nad tím, na jakou školu se po prázdninách přihlásit, pomůže Test pro výběr povolání. Také různé Testy IQ. Více užitečných testů na: www.TestyTesty.cz


Pro Vaší informaci: jedná se o psychologické testy zpracované českými odborníky na tuto tématiku a vytvořené pro děti uživatelsky příjemnou a zábavnou formou. Tedy vhodné pro seberozvoj dítěte i o prázdninách. Část našich testů pro žáky se totiž netýká pouze vzdělávání, ale je zaměřena na rozvoj osobnosti, IQ, sebepoznání atd.