Inspekční zprávu si můžete stáhnout na této stránce. Celá zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy.