Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Škola

Ředitel školy:                        Mgr. Leon Hahn                       tel: 604 200 113

Zástupce ředitele školy:        Mgr. Martina Jakubčíková      tel.: 731 155 285

Výchovný poradce:                Mgr. Silvie Krupová

Preventista:                             Mgr. Daniela Gregorová

Ekonomka:                              Liana Diehlová

Jsme úplnou základní školou rodinného typu rozdělenou do několika budov. Jejím zřizovatelem je Město Dolní Benešov. Chod školy zajišťuje 25 učitelů, 3 vychovatelky + 1 vychovatel, 3 asistentky pedagoga, ekonomka a 11 správních zaměstnanců.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu 350 žáků včetně dojíždějících žáků z Kozmic, Bohuslavic a Kravař.

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu „Škola- cesta do života“.


HLAVNÍ ŠKOLA - ulice Nádražní 134, tel. 553 651 186; mobil sborovna: 731 154 428                                         

V této budově se nachází ředitelství školy, třídy 2. stupně a školní jídelna, (výchovný poradce, metodik prevence).

ČERVENÁ ŠKOLA - ulice Opavská 173, tel. 553 651 225

Zde probíhá vzdělávání žáků 1. stupně a ranní družina.

ŠKOLA ZÁBŘEH - ulice Opavská 80, tel. 553 651 541

Malotřídní škola pro žáky 1. - 4. ročníku s odpolední družinou a jídelnou.

ZÁMEK - ulice Hájecká 65, tel. 553 651 650

V budově zámku se nacházejí 3 oddělení družiny a školní jídelna.

Co hledáte?

Vyvěšení od

Vyvěšení do

Archiv

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít