Škola | Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace.

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Škola

Ředitel školy:                        Mgr. Leon Hahn                       tel: 604 200 113

Zástupce ředitele školy:        Mgr. Martina Jakubčíková      tel.: 731 155 285

Výchovný poradce:                Mgr. Dagmar Charchutová

Preventista:                             Mgr. Libuše Widlová

Ekonomka:                              Liana Diehlová

Jsme úplnou základní školou rodinného typu rozdělenou do několika budov. Jejím zřizovatelem je Město Dolní Benešov. Chod školy zajišťuje 23 učitelů, 4 vychovatelky, 4 asistentky pedagoga, ekonomka a 10 správních zaměstnanců.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 352 žáků včetně dojíždějících žáků z Kozmic a Bohuslavic.

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu „Škola- cesta do života“.


HLAVNÍ ŠKOLA - ulice Nádražní 134, tel. 553 651 186; mobil sborovna: 731 154 428                                         

V této budově se nachází ředitelství školy, třídy 2. stupně a školní jídelna, (výchovný poradce, metodik prevence).

ČERVENÁ ŠKOLA - ulice Opavská 173, tel. 553 651 225

Zde probíhá vzdělávání žáků 1. stupně a ranní družina.

ŠKOLA ZÁBŘEH - ulice Opavská 80, tel. 553 651 541

Malotřídní škola pro žáky 1. - 4. ročníku s odpolední družinou a jídelnou.

ZÁMEK - ulice Hájecká 65, tel. 553 651 650

V budově zámku se nacházejí 3 oddělení družiny a školní jídelna.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít