Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

11. Předpisy

Zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění

Zákon č. 250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění

Vyhlášky:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v aktuálním znění

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v aktuálním znění

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v aktuálním znění

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v aktuálním znění

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít