Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Dolní Benešov, Hájecká ul. čp. 65, 747 22 Dolní Benešov

IČ: 47813041

Důvod založení a co je hlavním účelem organizace

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o základní školu, školní družinu a školní jídelnu - výdejnu.

Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Web: www.zsdolnibenesov.cz

RED_IZO: 

Zřizovací listina: k nahlédnutí v kanceláři školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít