Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nejsou. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. V současné době nejsou vydána.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít